Fakta om ældre.

Vi har samlet et udpluk fra rapporter om ældre og ensomhed.

Det ligger os meget på hjertet, at afhjælpe utryghed blandt ældre.

Fakta er, at vi lever længere og dermed bliver der flere ældre, som ofte ønsker at blive i eget hjem så længe som muligt.
Vi vil gerne gøre en forskel ved at give, både de ældre og pårørende, mere tryghed.

I takt med at vi lever længere, oplever vi desværre ofte også at blive mere ensomme,
når venner og familie omkring os falder bort.

En stigende alder betyder for mange også en mindre mobilitet, hvilket er med til at begrænse
de aktiviteter der kan afhjælpe ensomhed.

Ensomhed og utryghed går ofte hånd i hånd, og det vil vi gerne være med til at afhjælpe.
Det er vores håb at vi med ‘Et dagligt opkald’, eller flere daglige opkald, kan øge trygheden hos de ældre. 

Spot ensomhed med “Opmærksomhedsbarometret”:

HØJ RISIKO for ensomhed:

  • Vurderer sit eget fysiske helbred som dårligt
  • Har højst kontakt til familie og/eller venner 1-2 gange om måneden
  • Har mistet ægtefælle indenfor de seneste 6 måneder
  • Har dårlig hørelse

MIDDEL RISIKO for ensomhed:

  • Har mistet ægtefælle indenfor de seneste 5 år
  • Har ingen børn
  • Har ikke lyst til at deltage i lokale aktiviteter

Se hele opmærksomhedsbarometret her

Vil du læse mere?

Vi har samlet en håndfuld artikler med relevans til ‘Et dagligt opkald’.