Pårørende.

Mange ældre der bor i egen bolig, kan mangle tryghed i hverdagen. Som pårørende har du mulighed for, at være med til, at øge trygheden for de ældre.

Hjælp ældre gennem ‘Et dagligt opkald’.

Vores erfaringer viser, at det ikke kun er den ældre, der ønsker ‘Et dagligt opkald’.
Også de pårørende er utroligt glade for denne løsning.
Som pårørende ved du, at der gives besked til dig, hvis der ikke opnås kontakt, og det giver tryghed.

‘Et dagligt opkald’ giver tryghed for alle.

Tænk nu hvis…

…uheldet er ude og man er faldet i eget hjem.
Måske kan man ikke komme op igen?
-og man kan heller ikke nå sin telefon.
‘Et dagligt opkald’ giver tryghed 365 dage om året.
Svares der ikke på vores opkald,
bliver en pårørende straks kontaktet.

Ingen følelse af overvågning.

Med ‘Et dagligt opkald’ kan ældre få tryghed i hverdagen, uden at de føler sig overvåget. 

Nuværende løsninger på markedet.

Telefonkæde – Her skal de ældre selv være med til at drive telefonkæden og ringe til den næste i telefonkæden.
Hvis telefon ikke besvares hvad sker der så?
Stjernekald – Her sidder en frivillig person og ringer rundt for at høre, om den ældre er kommet godt i gang med dagen.
Findes det i dit område? Og ringer de også i weekenden?

Nødkald – Løsning, hvor man får en brik udleveret, som man skal gå med om halsen eller om håndleddet. Denne løsning tilsluttes til ens telefon. Trykker man på brikken, ringes der til en alarmcentral. Denne løsning skal man søge om hos kommunen.

Begrænsninger.
De fleste telefonkæder og stjernekaldsløsninger kører kun i hverdagen. Hvem ringer så i weekenden og på helligdage?
Det er kommunen der visiterer den ældre borger til et nødkald.
Mange ældre har et ønske om denne brik, da de ikke føler sig trygge, men er ikke ‘dårlige’ nok til at få den visiteret.

Vores løsning.

Et dagligt opkald’. 
Denne løsning kører helt automatisk 7 dage om ugen, 365 dage om året, og er nem at bruge.

Ved tilmelding vælger du selv, hvem din pårørende skal være.
Så ved du hvem der vil få besked, hvis du ikke besvarer din telefon.

Vores løsning er gratis.