Familie og pårørende

Mange ældre ønsker at bo i egen bolig, men kan mangle tryghed i hverdagen. Som pårørende har du mulighed for at hjælpe ældre ud af usikkerheden. 

Hjælp ældre gennem Et Dagligt Opkald

Vores erfaringer viser, at det ofte ikke kun er den ældre, der ønsker et dagligt opkald. Familien og de pårørende føler også mere tryghed ved denne løsning. Som pårørende ved du, om der er noget galt, fordi du i så fald får besked. Du behøver derfor ikke gå og være bekymret.

Et Dagligt Opkald er betryggende for alle – ikke kun for den enkelte

Sker der noget?

Mange ældre falder derhjemme. Måske ligger de i flere døgn med et brækket ben. Et dagligt tryghedsopkald giver dem tryghed 365 dage om året. Svarer de ikke på deres opkald, bliver en pårørende straks kontaktet.

Tryghed

Med et tryghedsopkald kan ældre få tryghed i hverdagen, uden at de skal føle sig overvåget eller ældre, end de er. De skal ikke selv til at ringe rundt eller føle, de er til gene for andre.

Nuværende løsninger på markedet

Telefonkæde – Her skal de ældre selv være med til at drive telefonkæden og ringe til den næste i telefonkæden. Hvad skal der så ske?
Stjernekald – Her sidder en frivillig person og ringer rundt for at høre, om den ældre er kommet godt i gang med dagen.


Begrænsninger

De fleste telefonkæder og stjernekaldsløsninger kører kun i hverdagen. Der bliver derfor ikke ringet rundt i weekenden eller på helligdage. Hos Et Dagligt Opkald kontakter vi de ældre hver dag.

Nødkaldsanlæg – Løsning, hvor man får en brik udleveret, som man skal gå med om halsen eller om håndleddet. Denne løsning tilsluttes til ens telefon. Trykker man på brikken, ringes der til en alarmcentral. Denne løsning skal man søge om hos kommunen.

Vores nye løsning

Et Dagligt Opkald – Denne løsning kører helt automatisk 7 dage om ugen, 365 dage om året og er nem at bruge.
Du vælger selv en pårørende, når du tilmelder dig, så du ved, hvem der kontakter dig, hvis der bliver problemer, og du ikke besvarer dit opkald.

Vores løsning er gratis for enlige ældre over 65.